Sjoa Rafting - masse aktiviteter!

Sjoa Rafting AS er en allsidig aktivitetsbedrift med rafting som hovedaktivitet. Vår beliggenhet ved Sjoas bredd i Heidal, gjør at vi har den best tenkelige lokalisering ved Europas beste raftingelv. Dette gjør rafting og elvebrett til helt naturlige hovedaktiviteter.
Vi ønsker å formidle våre aktiviteter som naturopplevelser, hvor vi benytter oss av de naturgitte ressursene omkring oss.

 

juvingJuvingelvebrettElvebrettduckyDucky

paintballPaintballbrupendelBrupendelfemkamp15-kamp

brevandringBrevandringklatringKlatringgrotteturerGrotteturer

hoydebaneHøydebaneridningRidning