Covid-19

Vår håndtering av koronaviruset

Vi tar situasjonen rundt Covid-19 alvorlig. Derfor har vi gjort tiltak på Smedsmo camping for at våre gjester og ansattes sikkerhet er i varetatt.

Hold god avstand og vent på tur.

Husk god håndhygiene, det er satt frem antibac.

Betalingsterminal og andre flater som blir mye berørt blir rengjort ofte.

Vi forholder oss til helsedirektoratets retningslinjer og smitteverntiltak.

Dette er vi sammen om, så dette klarer vi!